Danh mục
Thông báo lịch thi kết thúc học phần HK I năm 2015 - 2016 Hệ cao đẳng tín chỉ

THÔNG BÁO

Về việc lịch thi kết thúc học phần Học kỳ I năm học 2015 - 2016

 

         Căn cứ Kế hoạch học tập Học kỳ I năm học 2015 - 2016, Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần Học kỳ I năm học 2015 - 2016 cho sinh viên Hệ cao đẳng chính quy tín chỉ.

         Lịch thi chi tiết theo từng học phần sinh viên (Click vào đây để xem chi tiết).

         Lịch thi chi tiết từng học phần của từng sinh viên, sinh viên xem trong tài khoản của mình trên Cổng thông tin điện tử. Click vào đây để hướng dẫn xem lịch thi.

 

Trân trọng.