Danh mục
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 (cập nhật)

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

- Sinh viên xem lịch thi chi tiết của mình trên cổng thông tin tín chỉ theo địa chỉ http://daotao.hcc2.edu.vn/

- Các trường hợp không có lịch thi hay gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến lịch thi, thì liên hệ phong đào tạo (thầy kiệt: 0946.858564) để được hỗ trợ.