Danh mục
Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

- Sinh viên xem lịch thi chi tiết của mình trên cổng thông tin tín chỉ theo địa chỉ: http://daotao.hcc2.edu.vn/

- Các trường hợp không có lịch thi hay gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến lịch thi, thì liên hệ phong đào tạo (thầy kiệt: 0946.858564) để được hỗ trợ.