Danh mục
Thông báo lịch thi hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy các khóa

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo lịch thi hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy khóa 2016, 2017 học kỳ 1 năm học 2017- 2018 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)