Danh mục
Thông báo lịch thi & phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Mình thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch thi và danh sách phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2018 như sau:

- Lịch thi và giờ thi (xem tại đây)

- Danh sách phòng thi (xem tại đây)