Danh mục
Thông báo lịch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh về việc đăng ký học phần trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)