Danh mục
Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2023

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch bảo về đồ án tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2023 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)