Danh mục
Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2022

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2022 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)