Danh mục
Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2016
Kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2016

Phòng Đào tạo thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2016 và nhận đơn phúc khảo đối với sinh viên hệ cao đẳng và học sinh trung cấp chuyên nghiệp.

1. Kết quả thi hệ Cao đẳng:

     - Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

2. Kết quả thi hệ Trung cấp chuyên nghiệp:

     - Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

3. Nhận đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo:

     - Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 19/07/2016 đến hết ngày 28/07/2016

     - Lệ phí phúc khảo: 100.000 đồng/môn

     - Đơn phúc khảo tải (tại đây)

     - Nộp đơn phúc khảo tại Phòng Đào tạo (gặp Cô Mai,  điện thoại: 3896.0607)