Danh mục
Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo kế quả thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2019 như sau:

- Kết quả thi tốt nghiệp Cao đẳng xem (tại đây)

- Kết quả thi tốt nghiệp Trung cấp xem (tại đây)

Lưu ý:

- Phòng Đào tạo bắt đầu nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 02/08/2019 đến hết ngày 08/08/2019.

- Sinh viên xuống trực tiếp phòng Đào tạo gặp (cô Hạnh) để làm đơn phúc khảo.