Danh mục
Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2019 như sau:

Kết quả thi tốt nghiệp Cao đẳng xem (tại đây)

Kết quả thi tốt nghiệp Trung Cấp chuyên nghiệp xem (tại đây