Danh mục
Thông báo kết quả kiểm tra tiếng anh đầu vào năm 2015

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NĂM 2015

 

                Phòng Đào tạo Thông báo kết quả kiểm tra tiếng anh đầu vào năm 2015 (Đính kèm tập tin)

                Lưu ý:

                1.  Những sinh viên đạt 5 điểm trở lên thì được quyền đăng ký học môn Anh văn trong học kỳ II theo khung chương trình đào tạo của ngành mình đang học.

                 2.  Những sinh viên chưa đạt hoặc không tham gia kỳ thi kiểm tra anh văn đầu vào phải đăng ký học và hoàn thành học phần anh văn tăng cường mới được phép đăng ký học các học phần anh văn trong chương trình đào tạo.

                   Tài liệu kèm theo

                   Kết quả kiểm tra

                   Quyết định và Danh sách sinh viên được miễn học phần anh văn tăng cường