Danh mục
Thông báo kế hoạch tổ chức HK2 năm học 2015-2016
Thông báo kế hoạch tổ chức HK2 năm học 2015-2016

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch học kỳ 2 năm học 2015-2016

            Căn cứ kế hoạch Đào tạo năm học 2015-2016 của nhà trường, phòng Đào tạo thông báo triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2015-2016 như sau:

1.     Hệ cao đẳng khoá 2013, khoá 2014, Hệ trung cấp khoá 2014:

-        Học Kỳ II Năm học 2015 – 2016 sẽ được tổ chức 03 tuần trước tết  nguyên đán từ ngày 11/01/2016 đến hết ngày 30/01/2016;

-         Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân từ ngày 01/02/2016 (ngày 23/12 năm Ất Mùi 2015) đến hết ngày 21/02/2016 (ngày 14/01 năm Bính Thân 2016);

-         Từ ngày 22/2/2016 (ngày 15/01 năm Bính Thân 2016) sinh viên - học sinh trở lại học tập.

2.     Hệ cao đẳng khoá 2015, Hệ trung cấp khoá 2015:

-         Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân từ ngày 01/02/2016 (ngày 23/12 năm Ất Mùi 2015) đến hết ngày 21/02/2016 (ngày 14/01 năm Bính Thân 2016);

-        Học Kỳ II  Năm học 2015 – 2016  bắt đầu từ ngày 29/02/2016;

Lưu ý: Lịch thi hết môn học kỳ I năm học 2015 – 2016 hệ Cao đẳng khoá 2015 và hệ Trung cấp khoá 2015 bắt đầu từ ngày 22/2/2016.

Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên – học sinh biết để chủ động sắp xếp nhằm đảm bảo kế hoạch học tập.

                                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                                                     (Đã Ký)

 

                                                                                                                             ThS. Lê Khắc Toản