Danh mục
Thông báo kế họach thi xếp lớp đầu vào Tiếng anh Hệ cao đẳng chính quy lần 1 - Năm 2015

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THI XẾP LỚP ĐẦU VÀO TIẾNG ANH

(Dành cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 2015)

 

          Căn cứ Quy định chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường  Cao  Đẳng  Xây  Dựng  Số  2, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi xếp lớp đầu vào tiếng Anh lần thứ nhất - năm 2015, đối với toàn bộ sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 2015 như sau:

1.       Nội dung, hình thức, thời gian thi:

a.      Nội dung: gồm 85 câu (10 điểm), chia thành 05 phần:

Phần I:    55 câu (5,5 điểm): Phát âm, từ vựng, ngữ pháp.

Phần II:  10 câu (1,0 điểm): Tìm lỗi sai.

Phần III: 05 câu (0,75 điểm): Tìm câu cùng nghĩa.

Phần IV: 05 câu (0,75 điểm): Xây dựng một câu hoàn chỉnh.

Phần V:  10 câu (2 điểm): Đọc hiểu.

b.      Hình thức thi: Trắc nghiệm

c.      Thời lượng thi: 90 phút.

2.      Đăng ký dự thi:

- Sinh viên đóng tiền tại: Phòng Kế toán – Tài chính

- Thời gian đóng tiền: Từ 21/12/2015 đến 24/12/2015

- Lệ phí dự thi: 100.000đ /1 sinh viên (Một trăm ngàn đồng)

3.      Thời gian thi: 08h00 ngày 26 tháng 12 năm 2015

 (Sinh viên xem danh sách phòng thi trước ngày thi 1 ngày trên website và bảng tin của nhà trường)

4.      Các trường hợp được miễn thi:

- Sinh viên có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương còn hiệu lực, với trình độ tương đương hoặc cao hơn bậc 2 Khung năng lục ngoại ngữ Việt Nam (Xem bảng tham chiếu quy đổi chuẩn trình độ một số chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh);

- Sinh viên đạt giải (nhất, nhì, ba) trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh bậc Trung học phổ thông cấp tỉnh trở lên trong vòng ba năm cho đến thời điểm nhập học;

- Sinh viên có bằng cử nhân Anh Văn (trong vòng 5 năm cho đến thời điểm nhập học.

- Sinh viên đủ điều kiện miễn thi phải làm đơn (theo mẫu) gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 18/12/2015 để được xét miễn thi xếp lớp đầu vào.

Tài liệu kèm theo

1. Mẫu đơn xin miễn thi xếp lớp

2. Quy đinh

3. Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3.

4. Cấu trúc đề thi mẫu