Danh mục
Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2016
Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2016

 Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp năm 2016 cho sinh viên cao đẳng và học sinh Trung cấp chuyên nghiệp, cụ thể như sau:

1. Thời gian ôn thi: 20/06/2016 đến 02/07/2016 

2. Thời gian thi:

   2.1. Hệ Cao đẳng:

          - Khối kiến thức Mác-Lênin, TTHCM: 07h ngày 09/07/2016

          - Môn Cơ sở ngành: 13h ngày 09/07/2016

          - Môn Chuyên ngành: 07h ngày 10/07/2016 

   2.2. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp:

          - Giáo dục chính trị: 07h ngày 09/07/2016

          - Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp: 13h ngày 09/07/2016

          - Thực hành nghề nghiệp: 07h ngày 10/07/2016

3. Một số lưu ý:

    - Sinh viên, học sinh các khóa trước chưa tốt nghiệp, nếu đủ điều kiện dự thi thì làm đơn gửi về Phòng Đào tạo trước ngày16/06/2016.

      - Các sinh viên chưa đủ điều kiện được nhà trường tổ chức học lại học kỳ hè để có điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 2.

Chi tiết xem file đính kèm:

1. Thông báo kế hoạch tốt nghiệp hệ cao đẳng: (xem tại đây)

2. Thông báo kế hoạch tốt nghiệp hệ trung cấp: (xem tại đây)