Danh mục
Thông báo Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015
Thông báo Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015

Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 thông báo Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp năm 2015 cho sinh viên cao đẳng và học sinh trung cấp chuyên nghiệp, cụ thể như sau:

1. Thời gian ôn thi: từ 22/06 - 18/07/2015

2. Thời gian thi :

2.1 Hệ Cao đẳng (bao gồm Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông chính quy, Cao đẳng Vừa làm vừa học):

- Các môn khoa học Mác Lê Nin & TTHCM : 8h ngày 01/08/2015

- Môn Cơ sở ngành : 14h ngày 01/08/2015

- Môn Chuyên môn (chuyên ngành) : 8h ngày 02/08/2015.

2.2 Hệ Trung cấp chuyênnghiệp :

- Môn Chính trị : 8h ngày 01/08/2015

- Môn Lý thuyết nghề nghiệp : 14h ngày 01/08/2015

- Môn Thực hành nghề nghiệp : 8h ngày 02/08/2015.

3. Một số lưu ý:

- Sinh viên học sinh các khóa trước chưa tốt nghiệp, nếu đủ điều kiện dự thi thì làm đơn gửi Phòng Đào tạo trước ngày 13/07/2015.

- Các sinh viên chưa đủ điều kiện được nhà trường tổ chức học lại học kỳ hè để có điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 2 vào tháng 10/2015.

Chi tiết xem file đính kèm.

1. Thông báo kế hoạch tốt nghiệp hệ cao đẳng

2. Thông báo kế hoạch tốt nghiệp hệ trung cấp