Danh mục
Thông báo kế hoạch tập huấn sinh viên sử dụng Cổng thông tin điện tử

THÔNG BÁO  

Về việc tập huấn sinh viên sử dụng Cổng thông tin điện tử.

             Căn cứ Quy định về đào tạo tín chỉ và tình hình triển khai Cổng thông tin điện tử.

             Để sinh viên sử dụng và khai thác hiệu quả Cổng thông tin điện tử, Phòng Đào tạo lập kế hoạch tập huấn cho sinh viên các Hệ cao đẳng chính quy tín chỉ và Hệ cao đẳng liên thông chính quy tín chỉ khóa 2015 chi tiết như sau:

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/01/2016 đến ngày 26/01/2016

2. Địa điểm thực hiện: Hội trường 1

3. Lịch thực hiện cụ thể như sau:

               -  Lịch tập huấn Cổng thông tin ngày 16/01/2016

Ngày thực hiện

Thời gian

Các lớp tham gia

Sáng 16/01/2016

Từ 7h đến 9h15”

 2015CCĐ; 2015CKT; 2015CX3; 2015CX5.

Sáng 16/01/2016

Từ 9h30” đến 11h45”

 

 2015CĐN; 2015CX1; 2015CX2; 2015CKTOAN;      2015CKTRUC.

Chiều 16/01/2016

Từ 14h đến 16h30”

 2015LCKTOAN; 2015LT-CX1; 2015LT-CX2; 2015LT-CX3;  2015CX4; 2015CQT.

 

               -  Lịch hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần từ ngày 17/01/2016 đến ngày 26/01/2016.

4.Tổ chức thực hiện:

               -  Phòng Đào tạo chuẩn bị tài liệu, tổ chức tập huấn và hướng dẫn cho sinh đăng ký học phần.

              -  Phòng Quản trị đời sống chuẩn bị âm thanh, máy chiếu, lắp đặt Wifi trong Hội trường để đảm bảo cho khoản 150 máy tính truy cập Cổng thông tin trong thời gian tập huấn.

               -  Phòng Quản lý – Công tác HS.SV thông báo cho sinh viên biết thời gian và địa điểm tổ chức tập huấn

               Chú ý:

                       +  Sinh viên mang theo máy tính xách tay để tập huấn (nếu có).  

                       +  Nếu không mang máy tính thì sinh viên có thể in Giáo trình và Bài giảng tập huấn (tập tin đính kèm) mang theo trong buối tập huấn.

                       +  Sinh viên xem Biểu đồ phân bổ học phần theo từng học kỳ của từng ngành (các tập tin đính kèm) để biết chọn môn học phần tự chọn khi đăng ký học phần.

 

Tài liệu tập huấn

1. Giáo trình tập huấn

2. Bài giảng tập huấn

3. Các Biểu đồ phân bổ học phần: Giao thông, Kế toán, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Nước, Quản trị kinh doanh bất động sản, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản lý dự án, Vật liệu xây dựng, Xây dựng.

 

Trân trọng.