Danh mục
Thông báo kế hoạch học lại học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
Thông báo kế hoạch học lại học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

 THÔNG BÁO

(VỀ VIỆC HỌC LẠI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016)

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên – học sinh trả nợ môn, nhà trường thông báo về việc đăng ký học lại học kỳ I năm học 2015 – 2016 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:

1.     Sinh viên hệ cao đẳng chính quy từ khóa 2010 đến khóa 2014;

2.      Sinh viên liên thông cao đẳng chính quy khóa 2012;

3.      Học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp từ khoá 2010 đến khóa 2014;

4.      Sinh viên cao đẳng hệ vừa làm vừa học khóa 2009 đến khóa 2011.

II. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI:

1.      Sinh viên - học sinh xem danh mục môn học đính kèm thông báo này để biết tên các môn được đăng ký, lớp học ghép. Đối với những môn học chưa được tổ chức trong học kỳ I năm học 2015-2016 nhà trường sẽ tiếp tục mở trong học kỳ II năm học 2015-2016;

2.      Sinh viên - học sinh đến phòng Tài chính Kế toán để đăng ký và đóng tiền học lại theo danh mục các môn học đính kèm thông báo (ghi rõ tên môn học, số đơn vị học trình, lớp học ghép);

3.      Sau khi đăng ký và đóng tiền, sinh viên - học sinh đi học theo kế hoạch của lớp đã đăng ký, đồng thời trình biên lai học phí để giảng viên cho vào lớp học. Một tuần sau khi phòng Tài chính Kế toán hoàn tất việc thu học phí học lại Phòng Đào tạo sẽ chuyển danh sách sinh viên – học sinh học lại về lớp;

4.      Yêu cầu sinh viên -  học sinh đăng ký học lại theo đúng thời gian quy định, mọi sự chậm trễ trong việc đăng ký học lại nhà trường sẽ không giải quyết;

5.      Trong thời gian 04 tuần kể từ khi bắt đầu môn học, sinh viên – học sinh nếu không thấy có tên trong danh sách học lại mà phòng Đào tạo gửi cho giảng viên phụ trách môn học. Thì phải báo ngay về phòng Đào tạo để được bổ sung kịp thời. Sau thời gian này nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp học sai lớp, đóng học phí sai môn học và không có tên trong danh sách mà phòng Đào tao gửi cho giảng viên.

III. MỨC HỌC PHÍ VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:

1.      Mức học phí học lại là:

                       150.000đ/ĐVHT đối với các môn học lý thuyết;

                        225.000đ/ĐVHT đối với các môn Đồ án, Thực tập, Thực hành;

2.      Thời hạn đăng ký học lại: từ 31/8/2015 đến hết ngày 11/9/2015;

3.      Hết thời hạn đăng ký nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý

1.      Sinh viên học sinh sẽ không được dự thi nếu không có tên trong danh sách học lại do Phòng Đào tạo cung cấp;

2.      Nhà trường sẽ không công nhận điểm đối với các trường hợp sinh viên học không đúng lớp đã đăng ký;

3.      Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo (gặp thầy Bình, sđt 0917.532.093).

* Đính kèm file các môn tổ chức học lại