Danh mục
Thông báo kế hoạch giảng dạy, học bù các học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên, học sinh về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học bù các học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

- Danh sách các học phần thực tập tốt nghiệp xem (tại đây)