Danh mục
Thông báo học trực tuyến từ ngày 24-05-2021

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên học sinh về việc học trực tuyến từ ngày 24-05-2021 như sau:

- Thông báo lịch học trực tuyến (xem tại đây)

- Lịch các môn học trực tuyến (xem tại đây)

- Hướng dẫn sinh viên đăng nhập để học trực tuyến (xem tại đây)

- Link đăng nhập hệ thống: https://elearning.hcc2.edu.vn