Danh mục
Thông báo học phí các môn học được chuyển điểm, miễn môn

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh về việc học phí các môn học được chuyển điểm, miễn học, miễn thi của sinh viên khóa 2022 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)