Danh mục
Thông báo gia hạn lịch đăng ký học phần đợt 1 học kỳ II năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian đăng ký học phần đợt 1 học kỳ II năm học 2015 - 2016

 

          Để tạo điều kiện cho sinh viên Hệ cao đẳng chính quy tín chỉ và liên thông tín chỉ khóa 2015 chưa hoàn thiện việc đăng ký học phần đợt 1 học kỳ II năm học 2015 - 2016, Phòng Đào tạo thông báo gia hạn thời gian đăng ký đợt 1 đến ngày 24/02/2016. Sinh viên tiếp tục theo dõi và đăng ký học phần để hoàn thiện thời khóa biểu học tập của mình trong học kỳ II.

        Trân trọng.