Danh mục
Thông báo gia hạn đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo!

(Về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018)

  - Căn cứ đơn đề nghị gia hạn đóng học phí của sinh viên các khóa

Nhà trường thông báo đồng ý cho gia hạn đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

  • Gia hạn đóng học phí đến hết ngày 03/03/2018
  • Sau ngày này nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách những sinh viên không hoàn thành học phí và không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.

Trân trọng thông báo!