Danh mục
Thông báo gia hạn đóng học phí
Thông báo gia hạn đóng học phí HK2 năm học 2016-2017

Nhà trường thông báo đến sinh viên về việc gia hạn đóng học phí HK2 năm học 2016-2017.

Sau thời hạn này sinh viên sẽ bị cấm thi (không giải quyết bất kỳ trường hợp nào).

Xem thông tin chi tiết tại đây