Danh mục
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu lớp 17CTĐ

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên lớp 17CTĐ điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)