Danh mục
Thông báo điểm môn Giáo dục quốc phòng và An ninh khóa K22

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên, học sinh bảng điểm môn Giáo dục quốc phòng và An ninh khóa K22

- Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)