Danh mục
Thông báo điểm môn giáo dục quốc phòng và an ninh

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh điểm môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)