Danh mục
Thông báo danh sách sinh viên khóa 2015, khóa 2016 thi ghép với khóa 2017

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên khóa 2015, khóa 2016 học ghép với khóa 2017 được tổ chức thi chung với khóa 2017 gồm các môn như sau:

Anh văn 1

Anh văn tăng cường

Điện kỹ thuật

Giáo dục thể  chất 

Giáo dục thể chất 1

Hạch toán - kế toán

Nguyên lý kế toán

Hình họa vẽ kỹ thuật 1

Sức bền vật liệu 1

Quản trị học

Tin học văn phòng

Tin học đại cương

Vật liệu xây dựng 

Kinh tế vĩ mô 

Kỹ năng mềm

Nhập môn kiến trúc và CN kiến trúc 

Nhập môn quản lý xây dựng

Quá trình hóa học trong xử lý môi trường

Quá trình sinh học trong xử lý môi trường

Vẽ mỹ thuật

Danh sách phòng thì xem (tại đây)