Danh mục
Thông báo danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2014 & Trung cấp khóa 2015

Ngày 7 tháng 12 năm 2017, hội đồng xét tốt nghiệp đã họp xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017. Phòng Đào tạo công bố danh sách được công nhận tốt nghiệp như sau:

1. Danh sách Cao đẳng chính quy khóa 2014 & các khóa trước

- Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

2. Danh sách Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015 & các khóa trước

- Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

3. Chương trình Công nghệ xây dựng Nhật Bản 

- Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

- Đây là thông tin để làm bằng tốt nghiệp, sinh viên - học sinh kiểm tra thông tin của mình (theo giấy khai sinh). Nếu cần điều chỉnh thì liên hệ trực tiếp với phòng đào tạo (gặp Cô Hạnh, ĐT: 028 38960607).