Danh mục
Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2021

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên, học sinh về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2021 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)