Danh mục
Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên học sinh đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2018 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

Tải đơn xin xét tốt nghiệp (tại đây)