Danh mục
Thông báo đăng ký môn học mới - học lại - học cải thiện năm 2017-2018

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh, thông báo đến tất cả các bạn sinh viên - học sinh về việc đăng ký môn học mới, học lại, học cải thiện điểm như sau:

1. Đăng ký môn học:

  • Áp dụng với Cao đẳng chính quy tín chỉ khóa 2015-2016 (xem tại đây)
  • Áp dụng với Cao đẳng chính quy niên chế khóa: 2012-1014 & Trung cấp chuyên nghiệp từ khóa 2012 - 2016 (xem tại đây)

2. Lưu ý:

  • Đối với các bạn muốn đăng ký bổ sung học phần hoặc xin rút học phần theo mẫu (ở phía dưới) điền đây đủ thông tin theo mẫu nộp xuống phòng đào tạo để được giải quyết trực tiếp.

Phiếu xin rút học phần (tại đây)

Phiếu đăng ký học phần bổ sung (tại đây)