Danh mục
Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 - năm học 2016-2017
Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 - năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

(V/v Đăng Ký Học Phần Học Kỳ 1 - Năm Học 2016-2017)

          Phòng Đào tạo xin thông báo tới toàn thể sinh viên Cao đẳng chính quy tín chỉ và Cao đẳng liên thông chính quy tín chỉ khoá 2015 lịch đăng ký môn học Đợt 1,  học kỳ I  năm học 2016-2017

           Bắt đầu mở đăng ký từ 20h ngày 24/8/2016 đến hết 23h59 ngày 31/8/2016.

          Sinh viên học sinh chú ý đăng ký môn học đúng hạn.

          Mọi thắc mắc liên hệ SĐT: 0917.532.093 Gặp Thầy Bình.