Danh mục
Thông báo đăng ký học phần bổ sung trong học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch đăng ký học phần bổ sung trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

Các em sinh viên chú ý ngày giờ mở đăng ký từng đợt theo khóa học để đăng ký đễ dàng hơn.