Danh mục
Thông báo chuyển điểm năm học 2022-2023

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh thông báo về việc nộp hồ sơ, chuyển điểm môn học năm học 2022-2023 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)