Danh mục
Thông báo chuyển điểm học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh về việc chuyển điểm học phần trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

- Thông báo xem (tại đây)

- Đơn xin miễn giảm, học phần xem (tại đây)

- Đơn xin chuyển điểm xem (tại đây)