Danh mục
Thông báo cấp tài khoản cho sinh viên khóa 2021 đăng nhập cổng thông tin tín chỉ

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên về việc cấp tài khoản đăng nhập cổng thông tin tín chỉ cho khóa nhập học 2021 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

- Hướng dẫn đăng nhập cổng thông tin tín chỉ xem (tại đây)