Danh mục
Thông báo cấp tài khoản cho sinh viên để phục vụ cho việc thi online

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh về việc nhà trường cấp tài khoản gmail cho sinh viên theo tên miền hcc2.edu.vn để đăng nhập hệ thống thi online (https://elearning.hcc2.edu.vn/).

- Cấp tài khoản sinh viên xem (tại đây)

- Hướng dẫn sinh viên thi online (tại đây)
 
- Hướng dẫn sử dụng tài khoản (tại đây)