Danh mục
Thông báo cài đặt UniStudent trên điện thoại

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên-học sinh về việc sử dụng application UniSutdent để tra cứu lịch học, lịch thi, điểm trên các thiết bị thông minh như Smartphone, ipad như sau:

- Chi tiết cụ thể truy cập theo đường dẫn (tại đây)

- Xem hướng dẫn (tại đây)