Danh mục
Thời khóa biểu tạm thời Trung cấp chính quy khóa 2017 học kỳ 2 năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn học sinh Trung cấp chính quy khóa 2017 thời khóa biểu tạm thời học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)