Danh mục
Thời khóa biểu tạm thời Cao đẳng chính quy khóa 2017 học kỳ 2 năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 2017 thời khóa biểu tạm thời học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

- Các bạn sinh viên khóa 2017 đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên công thông tin đào tạo tín chỉ để xem lịch học nhé.

- Lớp CKT được chia danh sách thành 2 lớp như sau: 

 Danh sách lớp 17CKT (xem tại đây)

 Danh sách lớp 17CKT.1 (xem tại đây)