Danh mục
Thời khóa biểu lớp 17X học kỳ 1 năm học 2018-2018

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn học sinh trung cấp chuyên nghiệp khóa 2017 thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)