Danh mục
Thời khóa biểu lớp 17CX8 học kỳ 1 năm học 2017-2018 khóa 2017

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 2017 thời khóa biểu lớp 17CX8 học kỳ 1 năm 2017-2018 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)