Danh mục
Thời khoá biểu học tập của Khoá 2016
Thời khoá biểu học tập của Khoá 2016

Phòng Đào tạo xin thông báo tới các Tân sinh viên khoá 2016 thời khoá biểu học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017

Chi tiết lịch học các em xem file đính kèm bên dưới:

Thời khoá biểu học tập của Khoá 2016

Thời khoá biểu học tập lớp 16CX9 (Bổ sung)

Thời gian biểu học tập