Danh mục
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 hệ Cao đẳng liên thông khóa 2017

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018, hệ cao đẳng liên thông chính quy tín chỉ khóa 2017 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)