Danh mục
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 Cao đẳng liên thông chính quy khóa 2017

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo thời khóa biểu Cao đẳng liên thông chính quy tín chỉ học kỳ 1 năm học 2017-2018 khóa 2017 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)