Danh mục
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm 2017- 2018 khóa 2017

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm 2017- 2018 khóa 2017 như sau:

Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)