Danh mục
Thời Khoá biểu học hè hệ Cao đẳng chính quy Tín Chỉ
Thời Khoá biểu học hè hệ Cao đẳng chính quy Tín Chỉ

+ Các lớp học hè hệ Cao đẳng chính quy Tín chỉ bắt đầu học từ 11/7/2016 đến 20/8/2016.

+ Thời gian biểu học tập áp dụng theo thời gian biểu học tập của hệ Tín chỉ.

+ Chi tiết lịch học sinh viên xem file đính kèm bên dưới.

Thời Khoá biểu học hè hệ Cao đẳng Tín Chỉ