Danh mục
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1 năm học 2019-2020 khóa 2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên học sinh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020, khóa 2019 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)