Danh mục
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

lớp 2018CKT2 xem (tại đây)